• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

29.5.2020

Dotyczy osób, które w dniu egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do egzaminu.

W dniu egzaminu należny dostarczyć do dyrektora szkoły wypełniony wniosek (w załączniku), oryginał dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (np.: zwolnienie lekarskie). Dyrektor szkoły przekazuje Dyrektorowi OKE w Jaworznie wniosek wraz
z załączonymi dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WIRUSEM COVID - 19.

Zdający:

1. może przed egzaminem maturalnym wysłać online wniosek o termin dodatkowy do dyrektora szkoły - jeśli sytuacja kwarantanny zaistniała przed 08 czerwca

lub

2. musi w dniu egzaminu wysłać online wniosek do dyrektora szkoły – najlepiej każdego dnia nowy wniosek

W uzasadnieniu opisuje przypadek losowy, np.: kwarantanna z powodu COVID -19, trwająca od – do.

Natychmiast po ustaniu kwarantanny dostarcza dyrektorowi szkoły zaświadczenie z Sanepidu.

Mail należy wysłać na adres:

jastrzebiezdroj@zak.edu.pl, podając w tytule: Prośba o termin dodatkowy egzaminu maturalnego spowodowana wirusem COVID -19

Terminy egzaminu w terminie dodatkowym:

 08.07.20.:

Biologia PR, WOS PR - 09.00.

08.07.20.

Geografia PR - 14.00.

09.07.20.

J. polski - 09.00.

09.07.20.

Matematyka - 14.00.

10.07.20.

J. angielski PP, J. rosyjski PP, J. włoski PP - 09.00.

10.07.20

J. angielski PR, J. angielski DJ, J. rosyjski PR - 14.00.

13.07.20.

Matematyk PR - 14.00.

14.07.20.

Historia PR - 09.00.

 

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.