Kurs - Język polski dla obcokrajowców

Cena:

499 zł

Czas trwania:

45 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs ten skierowany jest do obcokrajowców, którzy chcą dowiedzieć się jak płynnie posługiwać się językiem polskim.

Czego nauczysz się na kursie język polski dla obcokrajowców?

 • Na kursie zdobędziesz wiedzę z trzech podstawowych sprawności językowych - rozumienia, mówienia i pisania. Dzięki temu będziesz mógł zacząć dalszą naukę bez obaw, że nie będziesz rozumiał swojego nauczyciela.

  Rozumienie:

  • wyodrębnienie określonych głosek z tekstu mówionego i czytanego

  • ukierunkowane słuchanie tekstów czytanych przez lektora

  • słuchanie nagrań

  • odgrywanie prostych scenek

  • praca z tekstami pochodzącymi z różnych źródeł

  Pisanie:

  • ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter polskiego alfabetu

  • ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu

  • rozsypanki literowe, sylabowe, wyrazowe i zdaniowe

  • tworzenie słowniczka ortograficznego

  • zbiorowe i samodzielne redagowanie prostych form użytkowych skierowane do różnych adresatów

  Mówienie:

  • ćwiczenia wyzwalające aktywność uczących się w posługiwaniu się materiałem językowym

  • dialogi i dyskusje

  • scenki komunikacyjne

  • ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne (zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów)

  • gromadzenie określonego słownictwa

  • ćwiczenia wymowy polskich głosek

  • swobodne wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia, przeżycia oraz przeczytane teksty


Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • rozumie znane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny oraz bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna

 • rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami, takimi jak podstawowe informacje dotyczące własnej osoby i rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania oraz zatrudnienia

 • rozumie główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach

 • prawidłowo wymawia podstawowe głoski języka polskiego, akcentuje wyrazy, stosuje odpowiednią intonację (oznajmującą, pytającą i rozkazującą) w wypowiedziach

 • wypełnia formularze z danymi osobowymi, takimi jak: nazwisko, adres, obywatelstwo (np. w hotelu)

 • potrafi napisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb

 • rozumie proste dialogi i rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi wyrażające propozycje, przeprosiny, obietnice

Wymagania:

 • pełnoletność

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

45 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, Certyfikat CNiB Żak


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.